Vaktmästartjänster

Servicearbeten och mindre snickerier

När din förening behöver hjälp med mindre snickeriarbeten som att bygga ett staket, en grillplats eller pergola rycker vi gärna in och hjälper till. Men vi finns också tillhands för enskilda boende som vill byta kranpackning, fixa fönster och så vidare.

Fastighetsrondering och tillsyn

Vi ronderar din fastighet regelbundet och ser till att allting är i gott skick. Vid problem bistår vi omedelbart med felavhjälpande insatser.