Fastighetsservice

Vi utför alla förekommande sysslor vad gäller skötsel och förvaltning av fastigheter.
Både för Bostadsrättsföreningar, privatpersoner, industrifastigheter och privata hyresvärdar.
Vi skräddarsyr skötseln efter era behov och arbetar efter en skötselplan som tas fram tillsammans
med er. Inre och yttre skötsel från gräsklippning och snöröjning till reparationer och renoveringar av lägenheter.
Vi åtar oss även dom klassiska vicevärdstjänsterna.

Lokalvård

Dags att städa trapphuset eller putsa fönstren? Vi håller gärna rent och snyggt i din närmiljö. Dessutom sköter vi om tvättstuga och andra gemensamma utrymmen i din fastighet.

Trädgårdsskötsel

Har ogräset tagit över rabatterna? Lugn, vi hjälper dig gärna att rensa! Vi klipper även häcken, utför trädbeskärning och planterar – allt efter behov och säsong.

Snöröjning

vi skottar både manuellt och maskinellt beroende på åtkomst och omfattning. Vi frilägger allt ifrån entréer och gångvägar till infarter och parkeringar. Vi erbjuder tillsyn när du har problem med istappar och rasrisk.

Halkbekämpning

Du kan vända dig till oss för att hålla gångytorna halkfria. Vi sandar både maskinellt och för hand. När våren sedan kommer tar vi upp sanden och forslar iväg den.